Atrakcyjne wiadomości e-mail: ilustracje w MS Outlook

Jeżeli używasz programu Microsoft Outlook i chcesz tworzyć bardziej atrakcyjne wiadomości e-mail, możesz do tego wykorzystać opcje pakietu Microsoft Office znajdujące się na karcie Wstawianie.

Poniżej prezentujemy 3 funkcje, dzięki którym możesz tworzyć wizualnie atrakcyjne wiadomości e-mail. Porady te dotyczą wstawiania ilustracji i grafik do wiadomości e-mail, pamiętaj jednak, że nie każda wiadomość powinna zawierać takie elementy. Zawsze warto też zachować umiar.

Wstawianie ilustracji do wiadomości e-mail

Tworząc e-mail w programie MS Outlook, można łatwo dodać do niego ilustrację. Sposób jest identyczny jak w programie Word – menu Wstawianie, opcja Obrazek. Ciekawym pomysłem jest wstawienie ilustracji w nagłówku wiadomości lub dodanie loga w stopce. Przykład takiego zastosowania ilustracji znajdziesz w ostatniej części tekstu.

Atrakcyjne wiadomości e-mail - Obrazek

Wstawianie ikon do wiadomości e-mail

 

Podobnie jak w przypadku ilustracji, do wiadomości e-mail można wstawiać ikony. Ikony można modyfikować po umieszczeniu ich w wiadomości (kolor, rozmiar, orientację). Dodawanie oraz edycja ikon odbywa się w analogiczny sposób, jak w programie MS Word – opisaliśmy to w artykule Jak poprawić wygląd pracy magisterskiej: ikony w MS Word. Przykład użycia ikon w wiadomości e-mail znajduje się w ostatniej części tekstu.

Wstawienie grafiki SmartArt

W analogiczny sposób do wiadomości e-mail można wstawić grafikę SmartArt. SmartArt to zestaw grafów, takich jak listy, procesy, hierarchie i cykle, które na pewno pozwolą Ci tworzyć bardziej atrakcyjne wiadomości e-mail. Aby użyć wybranej grafiki SmartArt, wykorzystaj menu Insert. Przykład wiadomości e-mail z wstawioną grafiką SmartArt znajduje się w ostatniej części tekstu.

Atrakcyjne wiadomości e-mail - SmartArt

Więcej informacji o grafice SmartArt znajdziesz w we wpisie na blogu oraz  na stronach pomocy MS Office: Tworzenie grafiki SmartArt.

Atrakcyjne wiadomości e-mail: przykład

Poniżej prezentujemy dwie ilustracje z przykładami wiadomości e-mail, do których zostały dodane elementy mające na celu poprawę ich atrakcyjności. Pierwsza z nich zawiera obrazki oraz ikony.

 

Atrakcyjne wiadomości e-mail - Przykład 1

Drugi przykład to wiadomość z diagramem SmartArt.

Atrakcyjne wiadomości e-mail - Przykład 2
Atrakcyjne wiadomości e-mail – Przykład 2

Microsoft Outlook: Powiedz mi!

Jeżeli nie pamiętasz, gdzie znajduje się jakaś opcja programu Outlook, pamiętaj, że równiesz w programie Outlook możesz wykorzystać okno Powiedz mi. W artkule Łatwiejsze formatowanie dokumentów z funkcją Powiedz mi opisaliśmy, jak wykorzystać Powiedz Mi w programie Word. W Outlooku funkcja ta działa analogicznie. Spróbuj wpisać w oknie Powiedz Mi słowo SmartArt. Szybko zostaniesz skierowany we właściwe miejsce w menu programu.

Atrakcyjne wiadomości e-mail - PowiedzMi

About the author: Akapit.info.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.